welcome!
MDBest #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC #missionCALLAO #CAGAYANnorth BayanihanMD: Manggagamot Para Sa Bayan Ni Juan (at National Kidney and Transplant Institute)

MDBest #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC #missionCALLAO #CAGAYANnorth BayanihanMD: Manggagamot Para Sa Bayan Ni Juan (at National Kidney and Transplant Institute)

My obligatory photo of the day… #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC #OPD #Surgery  (at East Avenue  Medical Center)

My obligatory photo of the day… #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC #OPD #Surgery (at East Avenue Medical Center)

OPD Surgery interns… #earlybird #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC  (at East Avenue  Medical Center)

OPD Surgery interns… #earlybird #DOHpgi2015 #DOHintern #DOHPCSHC (at East Avenue Medical Center)

Medical Ethics 1 class
#medgroove #medlife #medschool #FIRSTyear

Medical Ethics 1 class
#medgroove #medlife #medschool #FIRSTyear

With my favorite boy friend… #DOHpgi2015 #council #DOHintern

With my favorite boy friend… #DOHpgi2015 #council #DOHintern

After two doses of diazepam… #DOHpgi2015

After two doses of diazepam… #DOHpgi2015

Experiment 101: camote tops in pangasinan bagoong and olive oil…
#foodporn  (at Mapang-Akit St., Brgy. Pinyahan, Quezon City)

Experiment 101: camote tops in pangasinan bagoong and olive oil…
#foodporn (at Mapang-Akit St., Brgy. Pinyahan, Quezon City)

What a coincidence… wala  din ako tulog.. define EAMC ER TRAUMA duty…

What a coincidence… wala din ako tulog.. define EAMC ER TRAUMA duty…

Purple’s not bad, right council??? #DOHpgi2015 #DOHPCSHC #DOHintern #council #teamLEADERS

Purple’s not bad, right council??? #DOHpgi2015 #DOHPCSHC #DOHintern #council #teamLEADERS

Bili na mga suki… #moviePREMIERE #DOHpgi2015

Bili na mga suki… #moviePREMIERE #DOHpgi2015